Wydarzenia

emisji

Brytyjska gazeta niedzielna „The Sunday Times” omawia uniki producentów samochodów z napędem dieslowskim, przy testach emisji szkodliwego dwutlenku azotu. Gazeta opiera się na jeszcze nieopublikowanym raporcie zleconym przez rządy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii po skandalu z manipulacją testami przez Volkswagena. (fot. REUTERS / FORUM) Pierwsza metoda to wyłącznik czasowy …