O Fundacji

W latach 2009 – 2015 Grupa Volkswagen AG wypuściła na rynek miliony samochodów emitujących do atmosfery szkodliwe substancje, w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity, mówi się o przekroczeniach rzędu 35 – 40 razy ponad dopuszczalną normę. Fundacja Pomocy Poszkodowanym przez Koncern Volkswagen AG powstała, aby wspierać wprowadzonych w błąd właścicieli samochodów z silnikami, które nie spełniają norm na zawartość w spalinach toksycznego tlenku azotu*, w ich prawach. Jak się okazuje, błędne, celowe zaniżane wartości w odczycie pomiaru spalin dotyczą również dwutlenku węgla ** i to również w silnikach benzynowych! VW oszukał miliony osób zupełnie świadomie, montując w „wadliwych” samochodach oprogramowanie komputerowe, które miało pokazywać (i pokazywało!) prawidłowe, dopuszczalne normami ilości szkodliwych gazów w spalinach. Próby napraw skutkują zmianami parametrów silnika, które wpływają na użytkowanie samochodu. Wiele krajów świata stanęło po stronie oszukanych obywateli i w ich imieniu prowadzą działania mające na celu pociągnięcie koncernu Volkswagen do odpowiedzialności. Niestety, Polska do tych krajów nie należy i nie zanosi się na to, aby wkrótce miało się to zmienić, bo Rząd tematu nie zauważa. Szacunkowo w naszym kraju jeździ ponad 140 tysięcy samochodów Volkswagena, Audi, Seata, Skody i Porsche z silnikami niespełniającymi norm. Tracimy na tym wszyscy, bo do atmosfery trafiają ogromne ilości toksyn, a właściciele „wadliwych” pojazdów tracą na wartości pojazdów. Chcemy pomóc poszkodowanym właścicielom oszukanych samochodów połączyć swoje siły oraz wspólnie wywalczyć należne wszystkim odszkodowanie.

*Tlenki azotu (NOx) – główne rodzaje występujących w atmosferze tlenków to tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu (NO2). NO jest gazem bardziej aktywnym i szybko utlenia się do NO2. Tlenek azotu ma działanie toksyczne. Obniża odporność organizmu na infekcje bakteryjne, działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe, jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne (m.in. astmę). Tlenki azotu są prekursorami powstających w glebie związków rakotwórczych i mutagennych. W połączeniu z gazowymi węglowodorami tworzą w określonych warunkach atmosferycznych zjawisko smogu fotochemicznego (tzw. letniego). Po utlenieniu w obecności pary wodnej, mają również udział w tworzeniu kwaśnych deszczów i ich niszczącym działaniu.

** Dwutlenek węgla ( CO2) to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.
Jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i niepalnym (w temperaturze pokojowej) , dobrze rozpuszcza  się w wodzie. Występuje w stanie wolnym w atmosferze i związanym (np. jako składnik CaCO3).
Przy małym stężeniu nie jest trujący, natomiast w większym –  dwutlenek węgla jest szkodliwy dla zdrowia, a nawet może być zabójczy. Jego działanie powoduje powstawanie kwasicy oddechowej tzw.  hiperkapnii, a  w następstwie obrzęk mózgu.