Pozew zbiorowy

Przygotowujemy pozew zbiorowy przeciw grupie VW. Dysponujemy zapleczem kancelaryjno-prawnym, które wstawi się również za Tobą w przygotowywanym przez nas wspólnym pozwie zbiorowym.