Nasze działania

 

Pismo Kancelarii Prezydenta RP do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Pismo Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do Prezesa Fundacji Jarosława Wielińskiego

 

 

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do Prezesa Fundacji Dieselgate Jarosława Wielińskiego

 

 

 

Pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Prezesa Fundacji Dieselgate Jarosława Wielińskiego

 

 

 

Pismo Prokuratury Krajowej do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

 

Pismo Prokuratury Okręgowej w Poznaniu do Prezesa Fundacji Dieselgate Jarosława Wielińskiego