Kontakt

Fundacja Pomocy Poszkodowanym przez Koncern Volkswagen AG

65-385 Zielona Góra, ul. Jędrzychowska 20D
NIP 929-189-63-12, Regon 36536922500000

tel. 535 800 864, 796 632 321
e-mail: kontakt@dieselgate.com.pl

Konto bankowe: 45 1020 5402 0000 0302 0362 1083
PKO Bank Polski S.A. O/Zielona Góra

Formularz kontaktowy